Olika typer av stickledare.

Vi kan börja med dela upp de olika stickledare som finns efter vilken storlek på arket och själva det uppritade mönstret de använder. Då får vi i princip en uppdelning mellan de olika märkerna också.

Full skala

använder sig Brothers lösa stickledare av. Den ska både höger och vänster sida i full storlek, De senaste heter KL 116. Den är stor och ser väldigt klumpig ut, men har en hel del fördelare. Man kan utan problem ta ett vanligt symönster för elastiskt tyg och kalkera av och så stickar man efter det. Man kan också rita upp intarsia mönster, var man vill placera olika mönsterbårder mm lätt eftersom man har hela stycket framför sig.

Halv skala

säger Brother att deras inbyggda stickledare som finns i KH881 har. Där ritar man upp en halva av mönstret i full storlek. Till exempel höger sida av bakstycket. Sedan tilllämpar man ökningar och minskningar lika på bägge sidor. Man kan fortfarande lätt kopiera symönster om man mäter ut var halva är och lägger mittlinjen där. Det är lätt att märka ut sådana detaljer som är lika på höger och vänster sida men inte lika lätt där sidorna skall skilja sig åt.

Halv skala

säger också Knitmaster (Silver Reed) att deras KR 7 har. Den är halv på ett annat sätt. Den ska ha hela mönster delen, det vill säga både höger och vänster sida men här är själva storleken på det uppritade 50% av orginalstorleken. Detta betyder att man alltid måste rita om allt i mindre storlek. Man kan inte bara rita av tex. ett symönster. Samtidigt blir det mindre ark att pyssla med. KR 7 har funnits både som lös stickledare och inbyggd i till exempel Knitmaster 700.

Halv skala eller fjärdedelskala

har KR 6. Detta är en inbyggd stickledare som finns i till exempel Knitmaster/Emipisal/Consul 360. Med den anävnder man bara ena halvan av plagget, till exempel höger halva, och så har den samma storleks-skala som KR7. Minder och lätthanterligare men man måste alltid rita om själv. En del mönster ska ritas med bägge sidor men i en fjärdedels skala. De mönsterarken och linjalerna har 0 i mitten på linjalen och inte vid vänstra sidan.

Samma skala om ovan

anävnder Silver Reeds elektroniska stickledare KR 10 och KR 11. En ny, med namn KR 21, finns att köpa i England, men jag har inte fått fram hur den fungerar. Den ska också vara elektronisk. Dessa är de enda varianter som finns att köpa nya idag.

Tillbaka till sidan Mer om stickledare

Tillbaka till första sidan om stickmaskiner