Fakta om stickmaskiner

Tillbaka till föstasidan om stickmaskiner

Man kan dela in stickmaskiner på fler olika sätt efter vilken typ av garn de stickar, hur man gör mönster med mera. Jag börjar med vilken typ av garn man kan använda till de olika maskinerna. Man kan nämligen inte använda en maskin till alla olika storters grovleker på garn. Här delas maskinerna in efter vilket avstånd de har mellan nålarna.

Finstickare

En finstickare har 3,6 mm mellan nålarna och stickar industrigarner och mycket tunna handstickningsgarner upp till stickor 2. Det är endast Silver Reed som har tillverkat dessa maskiner. Det finns både en hålkortvariant och en elektronisk att köpa.

Standardstickare

Detta är den absolut vanligaste typen av stickmaskin. Att den kallas standardstickare beror på att det garn man använder var den vanligaste tjockleken på handstickningsgarn förr. Denna maskin har 4,5 mm mellan nålarna och hanterar garn för hanstickningstorlek mellan 1½ och 3½. Det finns både hålkortsmaskiner och elektroniska och en hel rad med tillbehör. Det finns också en och annan maskin med plastbädd i denna storlek.

Mellanstickare

En mellanstickare stickar det vi betraktar som vanliga handstickningsgarner idag. Alltså mellan stickor 2½ och 6. De har 6,5 mm mellan nålarna. Silver Reed har både en plastmaskin LK-150 och en metallbäddsmaskin SK-160. Dessa är manuella. SK- 160 kan man också göra om till en elektronisk maskin SK 860 genom att köpa till en elektronisk släde. Det finns inga hålkortsmaskiner i denna kategori. Brother har en maskin plast som heter Brother 350. Den här typen av maskin är relativt ny och har nog inte funnits mer än högst 20 år på marknaden.

Grovstickare

Dessa maskiner har 9mm mellan nålarna. Bond-maskinerna har 8mm. De stickar grövre hanstickningsgarner mellan ca handstickor nr 3½ och 9. I den här kategorin finns det både hålkortsmaskiner, manuella och elektroniska maskiner.

Manuella maskiner

En manuell maskin innbär att man får göra alla mönster för hand. Ofta kan man inte heller sticka tvåfärgsmönster i samma varv. Detta gör att det tar mycket längre tid att göra mönster. Å andra sidan är man helt fri och behöver inte tänka på begränsningar i rapporten,

Hålkortsmaskiner

Med en hålkortsmaskin kan man sticka olika typer av möster med hjälp av hålkort. Mönterstickningen går då automatiskt och är betydligt snabbare än på en manuell maskin. De har en mönterbredd på i regel 24 maskor. Alla mönster man använder måste gå jämt upp med 24, man kan alltså inte sticka ett mönster på 11 maskor, däremot på 12. Det finns grovstickningsmaskiner som har en mönsterbredd på 12 maskor. Man kan skaffa blanka hålkort och klippa egna mönster med en tång. Hålkortmaskinens föregångare var en maskin där man skapade mönster med knappar.

Elektroniska stickmaskiner

Med en elektronisk stickmaskin har man helt andra möjligheter att skapa mönster. De äldre har en rapportbredd på 60 maskor men man är helt fri att skapa vilken rapport som helst innom denna ram. Här kan man göra ett mönster på 11 maskor eller 19. Man kan spegelvända, förlånga eller bredda mönstren. Man kan också placera ut mönstret där man vill på det man stickar. Med de nyare Brother och Silver Reed har man en mönsterbredd över hela bädden. Det vill säga över 200 maskor. Silver Reed som säljs idag kopplar man ihop med ett dataprogram, DesignaKnit, som ger mönstermöjligheten. Där ligger ingen elektronik i själva stickmaskinen. Det finns äldre Silver Reed med inbyggd elektronik och en begränsning på 60 maskors mönster. De elektroniska Brothermaskinerna har alla inbyggd elektronik och har dessutom en enorm mängd mönster med i maskinen.

Huvudbädd

En huvudbädd är det man måste ha. Man kan sticka slätstickning och olika sorters mönster med hålkort, elektroniskt eller för hand. Men man kan inte sticka reår eller rätstickning annat än att forma om maskor för hand.

Resårbädd

För att kunna sticka resår behöver man koppla ihop sin huvudbädd med en resårbädd. Den ställs snett mot huvudbädden och man kopplar ihop resårsläden med släden till huvudbädden. Med en resårbädd kan man göra oändligt mycket mer än att bara sticka resår. Ett exempel är dubbel jaquard där man stickar flerfärgsmönster på ett sådant sätt man man inte får några långa, lösa trådar på baksidan. Man kan inte sticka enbart på en resårbädd.

Enkelbäddsmaskiner

Alla de ovan nämnda stickmaskinerna brukar kallas enkelbäddsmaskiner eller janpanska stickmaskiner (de tillverkas oftast i Japan) eftersom man kan sticka på huvudbädden enbart och lägga till en resårbädden som extra tillbehör.

Dubbelbäddsmaskiner

Det finns stickmaskiner där huvudbädd och resårbädd inte går att sära. Dessa maskiner kallas dubbelbäddsmaskiner. Den här typen av maskiner skiljer sig avsevärt från enkelbäddsmaskinerna i hur man stickar och hur man gör mönster. Dessa maskiner har varit vanliga i Europa. Singer och Passap är exempel på denna typ av maskiner.

Tillbaka till förstasidan om stickmaskiner

Uppdaterad 2008-07-01